policja

Harmonogram wypłat

ZASIŁKI  CELOWE

 • IX – 8 i 22 – go września
 • X – 7 i 21 – go października
 • XI – 7 i 21 – go listopada
 • XII – 8 i 22 – go grudnia
ZASIŁKI  OKRESOWE

MIASTO

IX – 19 – go września

X – 20 – go października

XI – 20 – go listopada

XII – 19 – go grudnia 

WIEŚ

16 – go września

16 – go października

17 – go listopada

16 – go grudnia

Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej*

Terminy wypłat zasiłków stałych

 • Teren miejski - 23-go każdego miesiąca
 • Teren wiejski - 28-go każdego miesiąca

Terminy wypłat zasiłków okresowych

Teren miejski Teren wiejski
21 - stycznia 16 - styczeń
20 - luty 15 - luty
20 - marzec 15 - marzec
19 - kwiecień 16 - kwieciń
20 - maj 16 - maj
20 - czerwiec 17 - czerwiec
- -

Terminy wypłat zasiłków celowych - teren miejski

 • styczeń - 21
 • luty - 7 i 21
 • marzec - 7 i 21
 • kwiecień - 8 i 22
 • maj - 7 i 21
 • czerwiec - 7 i 21

Terminy wypłat zasiłków celowych - teren wiejski

 • styczeń - 21
 • luty - 7 i 21
 • marzec - 7 i 21
 • kwiecień - 8 i 22
 • maj - 7 i 21
 • czerwiec - 7 i 21

*  W przypadku zasiłków stałych i celowych- jeśli termin wypłaty świadczenia przypada w sobotę, będzie ono wypłacane w piątek. Natomiast jeśli dzień wypłaty przypada w niedzielę, to świadczenie będzie wypłacane w poniedziałek.