policja

Harmonogram wypłat

Miesiąc Zasiłek celowy Zasiłek okresowy Zasiłek stały
Czerwiec 8

22

Miasto 19

Wieś 16

Miasto 23

Wieś 29

Lipiec 7

21

Miasto 20

Wieś 16

Miasto 23

Wieś 28

Sierpień 7

21

Miasto 19

Wieś 17

Miasto 24

Wieś 28

Wrzesień 7

21

Miasto 18

Wieś 16

Miasto 23

Wieś 28

Październik 7

21

Miasto 20

Wieś 16

Miasto 23

Wieś 28

Listopad 6

20

Miasto 20

Wieś 16

Miasto 23

Wieś 27

Grudzień 7

21

Miasto 20

Wieś 16

Wypłata zasiłku nastąpi do 18-go, konkretna data ogłoszona będzie na początku miesiąca.